Krislådan

Krislådan är en podcast från Länsstyrelsen Dalarna som tar upp de hot och risker som finns i Dalarna. Hör experterna prata om vår beredskap och ditt ansvar. Avsnitt ett handlar om vad som händer när stormen slår till - och elen slås ut.

20/06/2022

5. Sociala risker

0:00 00:43:56

20/06/2022

5. Sociala risker

by Länsstyrelsen i Dalarnas län

  • Show notes

Krislådan är en podcast från Länsstyrelsen Dalarna som tar upp de hot och risker som finns i Dalarna. Hör experterna prata om vår beredskap och ditt ansvar. Avsnitt fem handlar om sociala risker. Hur stor är egentligen risken för att utsättas för brott. Och finns det något man kan göra för att minska risken?