Helseaktuelt: Snakkes med Nakstad

Lege og divisjonsdirektør Helen Brandstorp snakker med lege og ass. direktør Espen Rostrup Nakstad om aktuelle temaer som berører helsesektoren under koronakrisen. 

Podcasten er en del av Helseaktuelt – en digital publikasjon fra Helsedirektoratet.

12/12/2020

Hva kan verden lære av Norges helsevesen? 🏥

0:00 00:25:49

12/12/2020

Hva kan verden lære av Norges helsevesen? 🏥

by Helsedirektoratet

  • Show notes

Vi er i dette sammen! Det har vi sagt mange ganger i år og vi har sett hvor sammenvevde livene våre er. De fleste av oss opplever det lokalt og nasjonalt, men noen få fyller også viktige roller globalt.

En av de er Anna Stavdal, fastlege i Oslo. Hun er avtroppet president for Europas allmennleger og påtroppende president for verdensorganisasjonen for allmennleger (WONCA).  

Dessuten er hun med i WHOs koronakommisjon for Europa. Med god kjennskap til vår unike fastlegeordning og sterke kommunehelsetjeneste, har hun viktige innsikter å bringe til bordet.