13/11/2019

#9 Arbetsgivares skyldighet att agera vid misskötsamhet

0:00 00:12:38

13/11/2019

#9 Arbetsgivares skyldighet att agera vid misskötsamhet

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes
  • Share

Tvåmånadersregeln vid uppsägning eller avskedande kan vara svår att tillämpa, särskilt i situationer när det till en början är oklart om en arbetstagare har misskött sig eller inte. I det här avsnittet diskuterar Emelie och Daniel rättsfallet AD 2019 nr 38 som kretsade kring frågan om arbetsgivarens utredningsrätt och tvåmånadersregeln.