21/04/2021

# 38 Distansarbete

0:00 00:17:28

21/04/2021

# 38 Distansarbete

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

Var ska arbetet utföras när pandemin är över, på kontoret eller i hemmet? Många arbetsgivare funderar nu över frågan om distansarbete. Vissa arbetsgivare överväger till och med att ändra den huvudsakliga arbetsplatsen till hemmet snarare än kontoret. Vad innebär detta? I dagens avsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Åsa Gotthardsson för- och nackdelar med distansarbete som huvudregel respektive möjlighet för arbetstagaren.