30/10/2019

#8 Rehabilitering

0:00 00:18:47

30/10/2019

#8 Rehabilitering

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar i förhållande till arbetstagare som är eller har varit sjuka eller som har varit med om en olycka. För både arbetstagaren och organisationen underlättar det mycket om det finns rutiner på plats för detta. I det här avsnittet pratar Emelie och Åsa om rehabilitering och hur du som arbetsgivare bäst kan förbereda dig.