02/12/2020

# 31 Right-sizing

0:00 00:19:57

02/12/2020

# 31 Right-sizing

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

För att ett bolag ska ha möjlighet att vara konkurrenskraftigt i både upp- och nedgång är det viktigt att bolaget också har rätt bemanning sett till verksamhetens behov. Att helt enkelt ha rätt kompetens, rätt storlek och rätt riktning. I det här avsnittet går Charlotte Forssander och Emelie Svensäter Jerntorp igenom de viktigaste frågorna rörande right-sizing!