12/02/2020

#14 Policies i praktiken

0:00 00:17:58

12/02/2020

#14 Policies i praktiken

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

Vad betyder en verksamhetspolicy i praktiken? Och hur serman till att den lever, och inte blir en sömnig skrivbordsprodukt? I veckansavsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Maria-Pia Hope, delägare ochVD på Vinge, det praktiska arbete som krävs för att arbeta fram en trovärdigoch hållbar policy, med exempel från Vinges egna arbete för ökad jämställdhetoch mångfald.