18/06/2020

Sesongavslutning, sylferske laksetak og sjalusi

0:00 00:46:50

18/06/2020

Sesongavslutning, sylferske laksetak og sjalusi

by Tore og Kim

  • Show notes
Vi avslutter pod-sesongen fra Glømmen gård i Bjøra. Kim landa 97 cm lang laks like før opptak, og det preger sendinga noe. Vi tar en synse-runde på Høringsnotat - forslag til nye forskrifter for fiske
etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Ukas elv blir da selvfølgelig Bjøra, og vi oppsummerer høydepunkter fra vårens 13 episoder.