21/11/2022

20. Kontoret for voldsoffererstatning

0:00 00:30:30

21/11/2022

20. Kontoret for voldsoffererstatning

by June Holm

  • Show notes

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt, seksuelle overgrep eller fått en skade som følge av en straffbar handling? Da kan du ha rett på voldsoffererstatning. I denne episoden tar vi dere gjennom de mest vanlige spørsmålene knyttet til voldsoffererstatning og behandling av søknadene. Du får også høre om den nye loven om erstatning fra staten til voldsutsatte som trer i kraft fra 1. januar 2023. Den nye loven medfører endringer som har betydning for voldsutsatte og deres rett til erstatning.