15/10/2021

09 - Tillbaka till Rådet

0:00 01:24:50

15/10/2021

09 - Tillbaka till Rådet

by Victor Leijonhufvud

  • Show notes
Det var den 25 november 2020.

Höljda i tidens sanddyner, i templets innersta rum, stod så Rådet samlat, kring Ödets Facit.

Jag själv. Oskar Wolontis. Calle Johansson-Sundelius.

Vi som skulle föreställa Virtuellts Vise.

Nu trotsade vi Facit, genom att utropa egna förutsägelser.

Och med det utmanade vi ödets gudar, provocerade "den slumrande"...Var Virtuellts Vise verkligen profetiska? Eller skulle de tvärtom behöva lämna allt - och gå i exil?

Den 25 juni 2021 skulle de behöva stå till svars.

Rådets expedition mot den ödesmättade platsen, som enligt myterna skulle finnas i Virtuellt-världens norra skuggmarker, hade pågått i dagar.

Förvirring och vilsenhet hade blivit till självtvivel och konflikter.

Men nu var de av allt att döma framme.

På den ödesmättade dagen - den 25 juni 2021.

Just som det stod skrivet.