17/12/2020

01 - Kvasiprofeterna

0:00 02:00:39

17/12/2020

01 - Kvasiprofeterna

by Victor Leijonhufvud

  • Show notes

Hur är det egentligen med experternas förutsägelser? Hur bärande och relevanta är de? Kan man verkligen, med tillräckliga kunskaper om vad som hänt, avgöra vad som ska komma att hända? På det antagandet har ju jag hängt hela min karriär.

Det var den 25 november 2020. Jag trotsade ilskna vädergudar och corona-restriktioner för att samla Rådet. Virtuellts Vise.

Jag begav mig ut i tidens sanddyner. Mötte sandstormen i timglaset.

Skyddad från allmän påverkan, finns den i det djupaste, innersta rummet. Boken. Ödets Facit.

Vad skulle nu hända om vi ifrågasatte Facit genom att börja skissa förutsägelser i marginalen? Vad skulle hända om vi hade rätt? Eller än värre, om vi hade FEL?

Med tiden skulle linjerna komma att framträda, av vad som alltid varit, och vad som alltid skulle bli. Den 25 juni 2021 skulle Rådet ha sammanträde igen - och begrunda detta Facit.

Konsekvenserna kunde bli anseende, heder och därmed levebröd. Det här var fullständig dårskap. Ett självförgörande uppdrag. Men det stod redan skrivet att det skulle göras.

Det var den 25 november 2020. Och jag förklarade det första Rådet för Virtuellts Vise öppnat.

Frågorna som nu skulle bearbetas, stod öppna även för en lyssnare att ta sig an. På hemsidan, Virtuellt.nu, kunde dessa själva klicka sig fram till ett formulär att fylla i och skicka in.

Bästa upplevelsen fick den som fyllde i formuläret hand-i-hand, parallellt med avsnittets förlopp.

Men bara de som gjorde sina förutsägelser innan årsskiftet 2020, fick delta.

Då skulle de utgöra en förlängd del av Rådet.

Kanske skulle någon av dem rentav visa sig vara den sanna Profeten, den sanna Virtuellts Vise?