24/06/2020

2. Privilegium - GÄST: Cristian Quinteros Soto

0:00 00:35:01

24/06/2020

2. Privilegium - GÄST: Cristian Quinteros Soto

by Nikki Svärdsén

  • Show notes

Cristian Quinteros Soto gästar för att prata omprivilegium. Vad är egentligen ett privilegium? Är jag priviligierad? Hur kanen använda sina privilegier för att göra gott? Nikki och Cristian grottar nersig i begreppet och Nikki fortsätter tjata om inkludering. Varför lyssnar mänhellre på Cristian än på Nikki? Och vad menas det egentligen med att enmänniska är rasifierad?


Introt sjung av Vici Fagan.