07/09/2021

Episode 27 - Morten Henriksen

0:00 00:33:15

07/09/2021

Episode 27 - Morten Henriksen

by NVIO og Moderne Media

  • Show notes
I denne episoden blir vi litt bedre kjent med Oberst Morten Henriksen, som er ny veteraninspektør, og hører om hans opplevelser og tanker om alt fra Afghanistan og Balkan til veteranbegrepet.