Velferdspodden

Velferdspodden er en podkast fra Norlandia, hvor Arnfinn Nordbø inviterer ulike gjester til samtaler om helse- og velferdspolitikk. Ønsker vi private barnehager? Løses utfordringer som «eldrebølgen» best av det offentlige alene, eller gjennom privat-offentlig samarbeid? Trenger vi samspill og konkurranse mellom både private, ideelle og offentlige aktører for å sikre mest mulig valgfrihet, innovasjon, kvalitet og effektivitet i de offentlig finansierte velferdstjenestene? Eller bør offentlige tjenester alltid leveres av offentlige aktører? Hva er best for brukerne? Dette er det mye debatt om i Norge, og Norlandias kommunikasjonssjef Arnfinn Nordbø inviterer i denne podkasten derfor ulike gjester for å diskutere disse spørsmålene.

14/02/2023

#41: Oksenøya skal bli Norges beste sykehjem

0:00 00:45:36

14/02/2023

#41: Oksenøya skal bli Norges beste sykehjem

by Moderne Media

  • Show notes

Bærum kommune har bygget Norges flotteste sykehjem og Norlandia Care vant anbudskonkurransen - på både kvalitet og pris - om å drifte det de neste 8-10 årene. Norlandia og gjestene i denne episoden av Velferdspodden har store ambisjoner om at det ikke bare skal være Norges mest moderne og fine sykehjemsbygg, men at det skal bli Norges beste sykehjem og sette standarden for norsk eldreomsorg.

Oksenøya sykehjem på Fornebu i Bærum kommune åpnes i midten av mars. I denne episoden skal vi høre mer om Norlandias ambisjoner for driften og bli bedre kjent med daglig leder i Norlandia Care, Ida Eide, og nyansatt daglig leder for Oksenøya sykehjem, Mia Solberg, som er dagens gjester.

Velferdspodden er en podkast fra Norlandia. Programleder er Norlandias kommunikasjonssjef, Arnfinn Nordbø.