28/04/2022

Subbeberget

0:00 00:04:04

28/04/2022

Subbeberget

by Varbergs Kusthotell

  • Show notes
Stenindustriepoken var en av de mest inkomstbringandeverksamheterna i Varbergs historia. År 1855 började firman ”Kullgrens enka” ifrån Bohus-Malmön att bryta sten i Varberg, och då i berget, det så kallade ”Stora fästningsbrottet”, som man idag kan beskåda resterna av alldeles intill Varbergs fästning och Simstadion. Utmed Varbergskusten låg, under perioden framtill och med 1:a Världskriget, ett drygt tjugotal stenbrott av olika storlekar. Fästningsbrottet var det absolut största och stenbrottet här ute vid ”Subbeberget” var ett av de största i Apelviksområdet.