28/04/2022

Almers Hus

0:00 00:05:25

28/04/2022

Almers Hus

by Varbergs Kusthotell

  • Show notes
Överläkarvillan uppfördes i klassisk svensk herrgårdsstil ochstod färdig för inflyttning 1930. 

Barncancerfonden köper så omkring 1990den gamla överläkarevillan och bygger om densamma till fyra lägenheter för sinverksamhet. Detta sker på initiativ av Ingrid och Ingemar Persson som mist sindotter i en cancersjukdom. År 1993 invigs så anläggningen och får då ävennamnet Almershus….för att på så sätt hylla den store J.S Almer som under sinlivsgärning engagerade sig så oerhört mycket för barn och ungdomar.