26/08/2021

Skolbränder

0:00 00:34:22

26/08/2021

Skolbränder

by Tystberga Räddningsvärn

  • Show notes

I avsnitt 8 pratar vi om skolbränder. Robert Nilsson från Sörmlandskustens Räddningstjänst gästar oss. Vi får bland annat veta när i livet man är som mest brottsaktiv och vad straffet kan bli om man döms till brott i ung ålder. Vad har kommunen för beredskap vid skolbränder och hur kan jag som förälder prata med mitt barn om brott och straff. Robert hjälper oss att reda ut frågorna.

Följ oss på Facebook och Instagram

www.tystbergaraddningsvarn.se