07/02/2020

Episode 83: Henry Lee Lucas - The Confession Killer

0:00 00:28:47

07/02/2020

Episode 83: Henry Lee Lucas - The Confession Killer

by Moderne Media

  • Show notes
Henry Lee Lucas tilstår hundrevis av drap og hjelper politiet med å oppklare mange uløste saker. Men, har han virkelig drept så mange han hevder?

Kilder: https://criminalminds.fandom.com/wiki/Henry_Lee_Lucas#Ottis_Toole http://www.murderpedia.org/male.L/l/lucas-henry-lee.htm