28/11/2022

#20 – Trærnes besjelede liv og naturmystikken.

0:00 00:56:10

28/11/2022

#20 – Trærnes besjelede liv og naturmystikken.

by Areopagos og Etter Kristus

  • Show notes

Er trær bare ved eller har de faktisk en form for bevissthet? Kan trær handle på egent initiativ? Vi har fått besøk av Thomas Arentzen, som er dosent ved Uppsala universitet med Phd fra Lunds universitet. Arentzen er ekspert på tidlig kristen poesi og litteratur og har de tre siste åra forsket på tidlige kristnes oppfatning av naturen generelt, og trærne spesielt, slik det framstår i litteraturen. Her er trær som bøyer seg i ærbødighet for det hellige. Hva har vi har mistet underveis? Hvilke konsekvenser har det for oss at alt skapt har verdi, at Gud så at det var godt? Må vi begynne å se på stammer, sopp og spirer med et nytt blikk?

Episoden ledes av ansvarlig for dialog og diakoni, Ann Jeanette Ekberg og ansvarlig for trospraksis, Stian Kilde Aarebrot.

 

Artikkelen «Fromme trær i tidlig kristendom» kan leses her:
https://www.academia.edu/43821142/Fromme_tr%C3%A6r_i_tidlig_kristendom