15/10/2021

Episode 235: El-bil og klima, vaksiner og fertilitet, fengsel virker ikke, og en lang rant om vaksinering mot covid-19

0:00 01:54:19

15/10/2021

Episode 235: El-bil og klima, vaksiner og fertilitet, fengsel virker ikke, og en lang rant om vaksinering mot covid-19

by Moderne Media

  • Show notes
Jeg har fått en melding på Messenger med spørsmål om covid-vaksiner, og jeg bruker en del tid på å snakke om det på slutten av denne episoden. Jeg ser også på litt nyere forskning rundt fengselsstraffer - for virker det egentlig forebyggende mot kriminalitet? Og når det gjelder klimagassutslipp, skal man tenke nasjonalt eller globalt? Jeg går også gjennom noen andre studier relatert til covid-vaksiner som er relevante i dag.

No crossreactivity of anti-SARS-CoV-2 spike protein antibodieswith Syncytin-1
https://www.nature.com/articles/s41423-021-00773-x.pdf

Høy og økende koronavaksinasjonsdekning i Norge
https://www.fhi.no/nyheter/2021/hoy-og-okende-koronavaksinasjonsdekning-i-norge/

Rates of COVID-19 Cases and Deaths by Vaccination Status
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status
https://twitter.com/erictopol/status/1448826680043212802?s=12

Hva er best for klimaet – å kjøpe en ny elbil eller bruke opp den gamle bensinbilen?
https://forskning.no/klima-transport/hva-er-best-for-klimaet--a-kjope-en-ny-elbil-eller-bruke-opp-de...

Custodial Sanctions and Reoffending: A Meta-Analytic Review
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/715100

The Impact of Incarceration on Recidivism
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-criminol-030920-112506