01/10/2021

Episode 232: Subjekt-spaltist våser om vaksiner, Aftenposten og Afrika

0:00 01:25:58

01/10/2021

Episode 232: Subjekt-spaltist våser om vaksiner, Aftenposten og Afrika

by Moderne Media

  • Show notes
I denne episoden bruker jeg stort sett all tid på å gå gjennom og drøfte artikkelen "Aftenposten vil vaksinere Afrika for å stilne sin ubegrunnede uro" skrevet av Pål-Henrik Hagen i tidsskriftet Subjekt.

https://subjekt.no/2021/09/28/aftenposten-vil-vaksinere-afrika-for-a-stilne-sin-ubegrunnede-uro/