01/06/2021

Episode 200: Skattemeldingskrise, men heldigvis lever vi kanskje i en simulering...

0:00 01:03:29

01/06/2021

Episode 200: Skattemeldingskrise, men heldigvis lever vi kanskje i en simulering...

by Moderne Media

  • Show notes
Fristen for å levere skattemelding for oss næringsdrivende er gått ut, og jeg snakker litt om hvordan det rammet meg hardt og brutalt. Jeg tar også for meg noen gode tilbakemeldinger rundt forrige episode om simuleringshypotesen, og går gjennom 10 hypotetiske spørsmål som en lytter sendte meg.

Og dere, se denne videoen om Wakefield-skandalen:
https://www.youtube.com/watch?v=8BIcAZxFfrc