30/11/2017

Episode 98 - Sensor holde radonen i sjakk

0:00 00:16:27

30/11/2017

Episode 98 - Sensor holde radonen i sjakk

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Vet du om huset ditt står på radonfarlig grunn, og om noe lekker inn? Det er lett å finne ut med en helt spesiell norsk sensor, som utvikles og selges over hele verden av selskapet Airthings. Vi snakker med sjefen der, Øyvind Birkenes, om teknologien deres og hvor lite bevissthet det er rundt radon i hus. Deres nye sensor måler radonkonsentrasjonen i bequerel kontinuerlig, og kan fortelle folk hvordan nivåene varierer hele tiden. Radonnivået er nemlig langt fra statisk, slik som tidligere filmbaserte måleteknikker ofte indikerte.