23/11/2017

Episode 97 - Peiskos er klimanøytralt

0:00 00:23:28

23/11/2017

Episode 97 - Peiskos er klimanøytralt

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Vinteren har allerede godt grep om bygd og by, og vi trenger varme. Fossil varme skal bort, og elektrisk energi kan være utsatt når trær blåser ned over kraftlinjene. Da står vi igjen med den snart to millioner år gamle velprøvde varmekilden; veden. Denne gangen snakker vi med personen som kanskje kan mest om dette her i landet, fagsjef i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Ved gir både varmesikkerhet, effekt og kos, mener han.