12/10/2017

Episode 91 - Militærteknologi

0:00 00:20:14

12/10/2017

Episode 91 - Militærteknologi

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Teknologien har forandret militærmakten betydelig de siste årene. Ikke bare de fysiske våpnene i seg selv, men nye former for kommunikasjon kan også rokke ved selve premissene for krigføring. Skal vi være redde for cyberkrig nå? Hva skjer når flere aktører får tilgang til teknologiene? For å snakke om militærteknologi har vi fått besøk av general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i ukens podcast.