14/09/2017

Episode 87 - Løsningen for antibiotikaresistens

0:00 00:14:50

14/09/2017

Episode 87 - Løsningen for antibiotikaresistens

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Da Alexander Fleming oppdaget penicillin i 1928 fikk verden en skikkelig superkur mot en rekke bakterielle sykdommer. Siden har vi fått mange former for antibiotika tilgjengelig, og nærmest øst ut medisinen mot all verdens lidelser. Dermed skjedde det som Fleming selv advarte mot i sitt Nobel-foredrag i 1945: Det blir utviklet resistens mot antibiotikaen, og den mister etter hvert sin virkning. Den gode nyheten? Det finnes løsninger! Vi ser på hvordan teknologien nå kan gjøre det mulig å fikse det vi har rotet til gjennom flere tiår med antibiotika.