08/06/2017

Episode 73 - nordmenns boligvarmefavoritter

0:00 00:15:54

08/06/2017

Episode 73 - nordmenns boligvarmefavoritter

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Denne gangen skal vi ta utgangspunkt i en undersøkelse der nordmenn er spurt om hva de tenker er de beste varmeløsningene for norske boliger. Solenergi kommer overraskende høyt opp. Men vi kommer heller ikke utenom varmepumpa, som finnes i en rekke ulike varianter. Så hva funker best - er det bergvarme, luft-til-luft eller luft-til-vann? Og hvorfor utstyres ikke alle nye boliger med varmepumper? For å lære mer om dette har vi denne gangen hentet inn Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.