30/03/2017

Episode 63 - Energirevolusjonen

0:00 00:20:37

30/03/2017

Episode 63 - Energirevolusjonen

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Vi står med begge beina i energirevolusjonen, og Norges posisjon som privilegert energinasjon står i fare. For mens Norge har levd meget godt på olje og vannkraft, ser vi nå at nye teknologier kan bli vel så viktige i framtida. Solcelleprisen er halvert fem ganger siden 70-tallet, og utviklingen ser ut til å fortsette. – Komboen solceller og batteri kan bli billigere enn norsk vannkraft, sier Martin Kirkengen, avdelingsleder energisystemer ved IFE. Han er gjest i ukens podcast, og snakker om hvordan det internasjonale energimarkedet nå utvikler seg. For hva skjer når Norge mister sin unike energiposisjon?