23/03/2017

Episode 62 - Nitrogen

0:00 00:07:41

23/03/2017

Episode 62 - Nitrogen

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Vi har flere grunnstoffer å snakke om i Teknisk Sett, og denne gangen skal vi se nærmere på nitrogen. Dette er faktisk den gassen vi finner mest av i atmosfæren, og sammen med karbon, oksygen og hydrogen er den helt essensiell for at liv skal oppstå. Nitrogen spiller også viktige roller som plantegjødsel og sprengstoff. Men hvorfor har ikke naturen selv sørget for at plantene kan ta opp nitrogen på skikkelig vis, uten å bli maset på av kunstgjødselet? Den første planten som knekker den koden kan dominere kloden fullstendig, sier Odd Richard, og maler bildet av det grønne nitrogenmonsteret. Også denne gangen har vi fått faglig hjelp av Carl Henrik Gørbitz, professor i strukturkjemi ved Universitetet i Oslo.