09/03/2017

Episode 60 - Hvor var Bor da Brå brakk staven?

0:00 00:10:04

09/03/2017

Episode 60 - Hvor var Bor da Brå brakk staven?

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Vi har flere grunnstoffer å snakke om i Teknisk Sett, og denne gangen er turen kommet til grunnstoffene bor og beryllium. Visste du at grunnstoffet Bor antas å ha hatt en avgjørende rolle da Oddvar Brå brakk staven for 35 år siden? Det hadde veldig gode vektegenskaper, men hang ikke så godt sammen med epoksylimet som ble brukt i stavene. Om beryllium kan vi lære at det kan være svært giftig, men også har sine praktiske anvendelser innen romfart og sykkelindustri. Med varierende suksess, kan vi tillegge. Igjen har vi fått med oss Carl Henrik Gørbitz, professor i strukturkjemi, for å styrke podcastlaget vårt.