28/04/2022

Episode 425 - Gjorde miljøproblem til milliardbutikk

0:00 00:16:45

28/04/2022

Episode 425 - Gjorde miljøproblem til milliardbutikk

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Et av Elkems store problemer på 50-tallet var utslippet av mikrosilika. Partikler som ble dannet i smelteverkene som produserte silisium og ferrosilisium. De var så små at konvensjonelle filtre ikke fanget dem opp. På et gram av stoffet gikk det mellom 1013 og 1014 partikler. Sagt på en annen måte så ville partiklene fra et gram mikrosilika lagt etter hverandre nå mer enn én gang rundt jorda.

Etter hvert klarte man å filtrere ut partiklene, men på midten av 70-tallet satt man da igjen med 150.000 tonn av stoffet fra de elleve norske smelteverkene. Da var luften rundt smelteverkene blitt mye renere, men det kostet en liten formue å få deponert alt sammen.

Det var da forskning og utviklingssjef i Elkem, Magne Dåstøl, tok fatt i problemet.

I dag snakker vi med Elkems kanskje største «gullgutt» i et opptak som ble gjort for åpen scene under prisutdelingen i NTVAs ærverdige lokaler i Oslo.