03/02/2022

Episode 409 - Vi får mer havvind-energi: Hva gjør vi når det ikke blåser?

0:00 00:17:52

03/02/2022

Episode 409 - Vi får mer havvind-energi: Hva gjør vi når det ikke blåser?

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Det norske vannkraftsystemet har en viss installert effekt, og en viss lagringskapasitet. Når vi etter hvert skal bruke mye mer elektrisk energi, og den skal komme fra havvind, må vi ha en strategi for hva vi skal gjøre når det ikke blåser.

En slik strategi har professor ved NTNUs fakultet for ingeniørvitenskaps ved institutt for energi- og prosessteknikk, Ole Gunnar Dahlhaug. Vi må bare sørge for at vi kan kjøre mer vann gjennom flere turbiner samtidig. Bare i Sør-Norge er det et potensial til å øke genereringskapasiteten med 20 GWh. Mer enn nok til å kompensere for bortfall av vindkraft.