23/09/2021

Episode 379 - Det virkelig store potensialet for elsparing

0:00 00:17:57

23/09/2021

Episode 379 - Det virkelig store potensialet for elsparing

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Maria Justo Alonso har et doktorgradsprosjekt om behovstyrt ventilasjon og er veldig opptatt av energieffektivisering i bygg.

Den norske bygningsmassen er en storforbruker av TWh som vi trenger til å elektrifisere fossile energibrukere som tog, industri og mye annet. Her er det veldig mange TWh å hente.