05/08/2021

Episode 366 – Store oppgaver for små satellitter

0:00 00:16:58

05/08/2021

Episode 366 – Store oppgaver for små satellitter

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Roger Birkeland ved NTNU, som vi snakker med i denne podkasten, forsker på bruk av småsatellitter til jordobservasjon og kommunikasjon.