22/09/2016

Episode 36 - Mikroprosessoren

0:00 00:18:47

22/09/2016

Episode 36 - Mikroprosessoren

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Denne gangen skal vi snakke om mikroprosessoren, slik den har utviklet seg fra mekaniske releer til dagens superraske flerkjerneprosessorer. Vi hører om Moores lov, stadig høyere ytelser, krigen mellom Intel og Motorola, klokkefrekvenser og grafikk. Og ikke minst: Hva kan vi forvente oss i årene fremover? Etter tilbakemeldinger fra våre lyttere har vi nå tatt grep for å forbedre lyden på podcastene våre. Håper du setter pris på forbedringene!