08/04/2021

Episode 329 - Moberg & Valmot: Hvorfor er vi redd for kjernekraft?

0:00 00:21:39

08/04/2021

Episode 329 - Moberg & Valmot: Hvorfor er vi redd for kjernekraft?

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Jonny Hesthammer mener vi bare har ett valg om skal vi ut av uføret. Kjernekraft er den aller tryggeste kraftformen vi har, og ny teknologi kan brenne opp gammelt avfall og atombomber. Den slipper ikke ut klimagasser, og det er ikke sikkert den er så dyr heller.