10/12/2020

Episode 303 – Moberg & Valmot: Elnettet er nødt til å endre seg. Her er fremtidens nett

0:00 00:17:30

10/12/2020

Episode 303 – Moberg & Valmot: Elnettet er nødt til å endre seg. Her er fremtidens nett

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Vi har møtt Gerd Kjølle som leder Centre for Intelligent Electricity Distribution. Her jobber de for at det norske kraftnettet skal bli mer tilpasset fremtidens fornybare kraftproduksjon, og de ser på hvordan vi best mulig kan elektrifisere transport på en energieffektiv måte.