24/09/2020

Episode 291: Earth Science Analytics kan finne mer olje i såkalt tomme brønner

0:00 00:17:40

24/09/2020

Episode 291: Earth Science Analytics kan finne mer olje i såkalt tomme brønner

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Earth Science Analytics bruker avansert analyse og kunstig intelligens for å finne verdier vi har oversett med dagens teknologi.