19/03/2020

Episode 259 - Terravera vil gjøre bærekraft målbart

0:00 00:19:04

19/03/2020

Episode 259 - Terravera vil gjøre bærekraft målbart

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Hele verden er opptatt av bærekraft. Selskaper og det offentlige snakker mye om hva de gjør og hvor viktig det er, men hvordan kan vi vite hva som er viktig? Det var spørsmålet elektronikkgründer Erik Fossum Færevåg stilte seg. Spesielt da han før første gang så FNs bærekraftmål ble han klar over at det vil bli nødvendig å etablere et system som kunne si noe om effekten av ulike tiltak på et objektivt grunnlag. Det er det ingen andre som har klart å gjøre fordi det er vanskelig.

Det har ikke hindret Erik, sammen med partnerne Bjørn Haugland og Paal Larsen å satse. NTNU har også latt seg begeistre av ideen objektiv målbar bærekraft. Både fordi det er viktig og fordi det er en teknologisk stor og vanskelig utfordring som teknologier liker å brune seg på. I dag snakker vi med blitt Erik Fossum Færevåg og en av de viktige partnerne på NTNU, professor og direktør for AMOS-programmet for tverrfaglig marin teknologi, Asgeir Johan Sørensen.