27/01/2020

Episode 249 - Adferdsbiometri

0:00 00:16:01

27/01/2020

Episode 249 - Adferdsbiometri

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Det er mange måter å identifisere en person. Vi er godt kjent med de vanlige måtene vi gjenkjennes av mobilene våre, men alle måter vi beveger oss på er også en måte å gjenkjenne oss på.

Ved NTNU på Gjøvik, jobber professor i informasjonssikkerhet Patrick Boars med slike bevegelser og bruksområdene er mange. Ved å analysere både tastaturanslag og måten man utrykker seg på i chat-rom kan man anslå en persons alder og kjønn. Det sier seg selv at det er svært viktig å identifisere en voksen mann som kommer inn i et slikt forum for barn og utgir seg for en jevnaldrende.

Analyse av ganglaget kan tilføre mobiltelefoner et ekstra lag med sikkerhet. Den har sensorer som kan avsløre ganglaget til den som bærer den og slik programvare kan lukke uvedkommende ute. Det samme gjelder bilen. Er det ikke en autorisert bruker som kjører den, kan den nekte å gå.