29/08/2019

Episode 217 - Kommunene trenger teknisk ekspertise

0:00 00:17:41

29/08/2019

Episode 217 - Kommunene trenger teknisk ekspertise

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

I dag tar vi fatt på en svært viktig kommunal oppgave, som politikerne burde være interessert i å debattere. Men siden de ikke gjør det, har vi invitert kommuneingeniør og teamleder for trafikk og vegdrift i Kongsvinger, Kjetil E. Lein. Han er også visepresident i Nito, og har gått vegen fra ufaglært i grøfta til teknisk sjef. Han kan en ting og to om den tekniske ekspertisen kommunene trenger.

Vi har også med cand. scient Pål Enger, som er seniorrådgiver i Oslo Kommune. Han er hovedtillitsvalgt i Tekna, og bekymrer seg over at selv en så stor teknisk kompetent arbeidsgiver har vanskeligheter med å holde på seniorkompetansen.