01/07/2019

Episode 201 - Ser på framtidens transport med teknologibriller

0:00 00:17:18

01/07/2019

Episode 201 - Ser på framtidens transport med teknologibriller

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

For ett år siden nedsatte regjeringen et ekspertutvalg for å få et bedre beslutningsgrunnlag når de skulle planlegge hva slags transport og mobilitet vi skal ha i fremtiden. For en gangs skyld har de spurt et utvalg tungt besatt med teknologer.

Utvalget har sett på de teknologitrendene som vil prege feltet i lang tid framover, og som vil medføre store endringer. Gjør vi smarte valg og utnytter de teknologiske mulighetene, blir fremtidens transportløsninger bedre, billigere og mer klimavennlige.

Men om vi fortsetter som før, og bruker fortiden som mal når vi planlegger for framtiden, oppnår vi ikke mye av dette. Dyrt blir det også.

I dag snakker vi med leder av ekspertutvalget og sjef for FFI, John-Mikal Størdal.

Les hele rapporten her og bli klokere:
https://www.regjeringen.no/contentassets/ccdc68196014468696acac6e5cc4f0e7/rapport-teknologiutvalget_web.pdf