23/05/2019

Episode 194 - Klimageneral skal vise vei for næringslivet

0:00 00:17:47

23/05/2019

Episode 194 - Klimageneral skal vise vei for næringslivet

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Det er ikke lenge siden Bjørn K. Haugland var bærekraftdirektør i DNV-GL. Nå leder han Norge203040, som er et klimainitiativ drevet og finansiert av medlemsbedrifter i næringslivet.

De vil pushe næringslivet og samfunnet til å oppnå de klimamålene Norge har satt seg.

I dag snakker vi med Haugland, som finner sin energi fra det grønne skiftet, om hvordan vi innen 2030 skal ha kuttet klimautslippene med 40 prosent.