18/04/2019

Episode 188 - Tinder for det nye næringslivet

0:00 00:17:42

18/04/2019

Episode 188 - Tinder for det nye næringslivet

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

«The Explorer» er et av Innovasjon Norges verktøy for å få blest og interesse for norske løsninger og selskaper som grønne og bærekraftige. Målet er å spre det glade budskap og øke eksporten, men er utformet som en slags selvbetjeningsløsning hvor bedriftene selv gjør seg synlige i det utstillingsvinduet som Innovasjon Norge har bygget opp. Dessuten vil de inspirere andre norske selskaper til å utvikle nye løsninger og bli mer synlige. Her kan selskaper fra hele verden flippe igjennom et vell av ulike løsninger og produkter, og knytte kontakter.

Vi har snakket med Helene Friis, som har sluttet i Telenor for å være Kirsten Giftekniv for grønne produkter og ideer i The Explorer.