03/01/2019

Episode 168 - En ny grunnmur for helsedata

0:00 00:16:02

03/01/2019

Episode 168 - En ny grunnmur for helsedata

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Norge var tidlig ute med å digitalisere helsevesenet på 90-tallet. Men så har vi sakket litt akterut og vi lider av at det er så mange ulike systemer i bruk. Noe er gjort, men mye gjenstår. Helst skal det bli færre og mer moderne systemer, men de som finnes må også snakke sammen. De må kunne utveksle data og ha en felles terminologi. Ikke bare for at IT-systemene skal virke sammen, men for at data skal kunne presenteres for både leger og folk flest som vil lese sine journaler.

Skal dette lykkes må vi bygge en felles grunnmur, en digital infrastruktur, som omfatter alle de 17 000 ulike store og små aktørene i helse-Norge. Det er ingen liten eller billig oppgave.

I dag snakker vi med  Inga Nordberg, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse.