13/12/2018

Episode 164 - Subsea Valley skal bli verdens energihovedstad

0:00 00:18:24

13/12/2018

Episode 164 - Subsea Valley skal bli verdens energihovedstad

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Preben Strøm er fra Subsea Valley, det man gjerne kaller strekningen fra Lysaker til Kongsberg. Begrepet har sine røtter i oljeindustrien, men Preben Strøm mener det er på tide å utvide betydningen. Dette handler ikke bare om olje lenger. Store norske selskaper om Equinor og Aker Solutions kan veldig mye mer enn olje. De er helt i verdensklasse på AI, sensorikk og en lang rekke disipliner som alle de nye fornybare energiformene trenger.

Nå er det på tide å tenke stort, både geografisk og energivisjonært. I Halden, på Kjeller og på UiO finner vi tilskudd av kompetanse som kan utnyttes i sol, vind, batterier, hydrogen og mye annet som verden trenger. Her skal det satses. Mot EU og på forskning. Dette handler om digitalisering, bærekraft, innovasjon og nye selskaper og på teknologioverføring. Den utvidede regionen skal bli ikke mindre enn verdens energihovedstad, mener Strøm. Tittelen er ledig.