23/11/2018

Episode 158 - Setter på den akademiske turboen

0:00 00:17:20

23/11/2018

Episode 158 - Setter på den akademiske turboen

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

I dag er vi på besøk i den ærverdige Fysikkbygningen ved Universitetet i Oslo. Her snakker vi med Morten Dæhlen, som er dekan, det vil si sjef ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO. Sammen med visedekan for innovasjon og samfunnskontakt, Kristin Vinje har han store planer i form av en ny strategi for å heve kvaliteten på utdanningen og forskningen ved fakultetet. De er gode i dag, men vil bli blant de beste i Europa.


Nå skal verdien av grunnforskningen, hvor de på flere områder er helt i verdensteten, synliggjøres. De skal bli mer åpne mot næringslivet og det offentlige, og fagene skal spisses i store satsingsområder.
Den nye strategien skal gi de 6000 studentene og 820 doktorgradsstudentene et løft og en enda viktigere posisjon når de kommer ut i arbeidslivet.