15/11/2018

Episode 156 - De optimaliserer skipene med kunstig intelligens

0:00 00:18:35

15/11/2018

Episode 156 - De optimaliserer skipene med kunstig intelligens

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

I motsetning til biler og andre masseproduserte fremkomstmidler er alle skip individuelle skapninger. Med både en, to og tre motorer. Nå får de også dieselelektrisk drift og batterier.

Hvordan alle mulighetene skal brukes for å få båten til å gå mest mulig økonomisk, og slippe ut minst mulig klimagasser, har ikke vært enkelt til nå. Med så mange sensorer og pådrag som moderne skip har, er det nesten umulig for et menneske å optimalisere driften. Derfor trengs avansert datateknologi, maskinlæring, AI og alt den andre teknologien vi kan bruke på å løse alle likningene. Men så blir resultatet opptil 15 prosent mindre drivstofforbruk.

I dagens podcast fra Ålesund snakker vi med forretningsutvikler ved Rolls Royce, sivilingeniør Marte Ellingsen Tyldum, om hvordan de bygger individuelle løsninger for å gjøre skip mest mulig økonomiske og klimavennlige.