08/11/2018

Episode 154 - Skaffer bredbånd til de syv hav

0:00 00:17:45

08/11/2018

Episode 154 - Skaffer bredbånd til de syv hav

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes

Inmarsat har en lang historie tilbake til 1979 for å gi satellittkommunikasjon til sjøen. Da ble de opprettet av FNs maritime organ IMO, og i 1999 ble selskapet privatisert. I 2011 kjøpte de det norske selskapet Ship Equipe som drev med kommunikasjon i VSAT-båndet. Da fikk de kompetanse og nettverket i et mer moderne frekvensbånd, som kunne gi bedre bredbånd til sjøs.

Siden den gang har de bygget sitt eget satellittnettverk i dette båndet. Veldig mye av produktutvikling og support for maritime bredbåndskunder ligger nå i Ålesund, hvor vi finner 90 personer som er lokalisert hos Norsk Maritimt Kompetansesenter.

I dag snakker vi med Kjetil Sætre Breivik, som er direktør for produktutvikling i Inmarsat.