13/09/2018

Episode 143 - En teknologi- og vitenskapsbastion som passer på oss

0:00 00:18:31

13/09/2018

Episode 143 - En teknologi- og vitenskapsbastion som passer på oss

by Teknisk Ukeblad

  • Show notes
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har en lang tradisjon tilbake til etterkrigstiden som samler inn og forvalter kunnskap som er viktig for forsvaret. Samtidig har institusjonen på Kjeller hatt enorm betydning for det sivile samfunnet. Vi har fått industrivekst direkte rettet mot militært utstyr, men har i stigende grad også gitt sivil industriell vekst. I dag snakker vi med sjefen for FFI, John-Mikal Størdal, om forskningsinstituttets rolle i samfunnet og hvilke utfordringer vi står overfor i årene fremover.